Mötesinformation 2011

Höstmötet 2011 – Falun
Här är dokumentationen från höstmötet:

Höstmöte 2011
Välkommen till höstmötet i Falun den 27 – 28 september

Inbjudan (pdf)

Anmäl dig här

————————————————————————————

Vårmötet 12 – 13 april i Stockholm
Tisdagen den 12 april
———————————————————————————-
Regeringens miljöpolitik
Åsa-Britt Karlsson, statssekreterare

Tema – Utveckling av miljönämndernas tillsyn

Lokal miljötillsyn, från ord till handling
Marianne Teurnell, Västerviks kommun
Thomas Forsberg, Västerås Stad
Kia Andreasson, Göteborgs Stad

Gör det att förena service och myndighetsutövning?

 


Matlandet Sveriges utveckling av livsmedelskontrollen

Årsmöteshandlingar
Carina Ohlsson

Onsdag den 13 april
———————————————————————————-
Delegationen för Hållbara städer – Lösningar på miljöproblemen?
Peter Örn, ordförande

Aktuella frågor för miljönämnderna – Aktuellt inom miljöområdet
Normer för luft, buller och tillsyn
Carina Ohlsson och Ann-Sofie Eriksson, FAHs styrelse

Tematiska samtal i grupper

 


Bullerfrågorna – hur ser rättpraxis ut?
Ulf Bjällås

Buller och akustik
Björn Hellström

Vårmöte den 12 – 13 april i Stockholm
————————————————————————————–

Tema: Miljöfrågorna i hållbar stadsmljö. Samt aktuella frågor om den kommunala myndighetsutövningen.