2008 års dokumentation från FAHs möten

Protokoll från årsmötet  den 8 – 9 april i Stockholm. .

Nedan finner du en del presentationerna och länkarna från årsmötet den 8 – 9 april i Stockholm.

Dokumentation
Dokumentation från höstmötet som ägde rum på Folket Hus, Umeå

Tema: God bebyggd miljö.