Mötesinformation 2009

Här samlar vi all dokumentation från vårens och höstens möte.

Dokumentation från vårmötet i Uppsala den 28 – 29 april.
På gång inom livsmedelshygienen, Nils Alesund (e-post: nils.alesund@skl.se), SKL

På gång inom miljöområdet. Ann-Sofie Eriksson, (epost: ann-sofie.eriksson@skl.se) SKL

Den framtida livsmedelstillsynen, Inger Andersson e-post: inan@lvm.se  Livsmedelsverket

Delegationen för hållbara städer, Peter Öhrn, ordförande

Hur kan konsumtionens påverkan minska? Sven Hunhammar, Naturvårdsverket

En sammahållen klimat- och energipolitik. Conny Hägg, miljödepartementet

Uppdrag om översyn av miljömålssystemet M 2008:02. Rolf Annerberg

Minnesanteckningar från diskussion om miljömålssystemet.

Energi- och klimatstrategi i Mönsterås. Anneli Nilsen, miljöchef

Klimatstrategi i Uppsala Björn Sigurdsen, Uppsala

Hur kan tillsynen bli klimatsmart? Hur kan tillsynen bedrivas på energifrågor? Bernt Forsberg, Uppsala

Miljö-och hälsoskyddsnämndens tillsyn inom området begränsad klimatpåverkan,  Uppsala

Hur utvecklas det lokala tillsynsarbetet? Gunnar Söderholm, Stockholm Stad

Visioner om hållbar utveckling och klimatsmart livsstil. Henrik Grape, Svenska kyrkan
FAH Kommunerna och miljön höstmöte 2009 Program .(pdf)  6-7 oktober

Teman: Nationell vattenpolitik till lokalt genomfärande samt aktuella frågor om det lokala tillsynsarbetet m.m.

Målgrupp: förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor i kommuner.

Dokumentation från höstmötet 2009