2007 års dokumentation från FAH möten

Vårmötet 2007
Denna sida kommer att uppdateras under hand.

Protokoll 17 – 18 april 2007

Höstmötet 2007
Tema: Internationell vattenpolitik till lokalt genomförande.

Protokoll – konstituerande

Pressmeddelande Klimatappell – kommunerna är viktiga aktörer i klimatfrågan)

 

Den 9 – 10 oktober 2007