Program och dokumentation 2010

Höstmöte i Borås
Nedan finner du dokumentationen (samtliga öppnas som pdf)

Höstmötet 2010
Höstens FAH-konferens hålls den 28–29 september i Borås

Tema: Biologisk mångfald och utveckling av miljönämndernas tillsyn

FAH Kommunerna och miljön vill med höstmötet 2010 stimulera till strategiska diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor i kommunerna.

Sprid gärna inbjudan med programmet. Vi tänker på miljön och skickar inget upptryckt program.

Välkommen!

 

——————————————————————————————-

Dokumentation från vårmötet den 20 – 21 april i Stockholm.
På gång inom miljöområdet?
Ann-Sofie Eriksson, Sveriges kommuner och landsting

Hälsoeffekter av buller – en av de största utmaningarna
Mats Nilsson, bullerforskare Stockholms universitet och Karolinska Institutet

Från statlig vägledning till lokalt bullerarbete
Martin Påhlman, enhetschef, Naturvårdsverket
Claes Halling, Länsstyrelsen, Stockholms län
Annika Söderlund, miljö- och hälsa, Umeå kommun
Leif Schöndell, miljöchef, Borås Stad

Miljöhuvudstad Stockholm
Ulla Hamilton, Miljöborgarråd, Stockholm Stad

Sveriges livsmedelskontroll granskas av EU
Inger Andersson, genderaldirektör Livsmedelsverket

Stöd till kommunernas arbete med strategiska miljö- och hälsoskyddsfrågor i samhällsplanering
Fredrik Meurman, divisionschef Boverket

Parallella samtal i grupper

Efter Köpenhamn – förutsättningar för lokalt klimatarbete
Lars Thunberg, miljönämndens ordförande Helsingborg Stad

Vårmötet 2010
Tema: strategiska miljöfrågor och samhällsplaneringen samt givetvis aktuella frågor inom miljöområdet.

Förbundet för Allmänt Hälsoskydd ”kommunerna och miljön” (FAH) vill med vårmötet 2010 stimulera till strategiska diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor i kommunerna.

Inbjudan