Mötesinformation för år 2016

Här finner du all dokumentation, anmälningar, inbjudan till möten under 2016.

Protokoll från förbundsstämman

Verksamhetsberättelse 2015

Revisionsrapport 2015

Styrelsemöte 26 april 2016

Styrelsemöte 8 september 2016

Styrelsemöte 11 oktober 2016

Dokumentation oktober 2016
Protokoll från årsmöte

Hållbarhet i praktiken – Gunilla Holmberg, Hässleholms kommun

Hållbar samhällsutveckling – Eva Hedenfelt, Hässleholms kommun

Miljötillsynsutredningen – Kerstin Cederlöf

SMHF – Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund – Christer Jönsson, ordf.

Brittedal AB – Sune Zander

Eolus Vind AB – Johan Hammarqvist

Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn – hur når vi dit, Tove Göthner, SKL

Klimatsäkrat Skåne – Markku Rummukainen, Lunds universitet

Industrins kompetensbehov 2025 – Anders Axelsson, Region

Sverigeförhandlingen – Richard Heingard, Hässleholms kommun

Aktuella utredningar och initiativ – Tove Göthner, Michael Öhlund, SKL

En oberoende kvalitetsstämpel – Pertti Nordman, Livsmedelsverket

Extra förbundsstämma 2016

Kallelse extrastämma

Valberedningens förslag

——————————————-

Inbjudan till höstkonferens 2016
Välkommen till höstkonferensen den 12 – 13 oktober i Hässleholm

Till inbjudan.

Till anmälan

——————————————-

Dokumentation april 2016
Protokoll från förbundsstämman

Sveriges väg för att minska miljöpåverkan.
Anders Wijkman, miljömålsberedningen

Klimatförhandlingarna i Paris. Vad innebär det för Sveriges arbete?

Hur jobbar vi lokalt för att minska klimatpåverkan? Kommunexempel från:

– Östersund

Växjö

– Uppsala

Dag 2

Livsmedelskontroll enligt uppdraget i lagen – hur ska kommunen göra?
Malin Engdahl, Livsmedelsverket

Hur ska Naturvårdsverket driva en framgångsrik miljötillsyn med kommunerna?
Christian Haglund, Naturvårdsverket

———————————————————————————–

Protokoll från Fahs valbredning
Protokoll fört vid telefonkonferens med FAH:s valberedning den 22 mars 2016.Inbjudan/kallelse till årsmöte

Kallelse till ordinarie förbundsstämma med konferens för Förbundet för Allmän Hälsoskydd – Kommunerna och Miljön den 27 – 28 april 2016

Plats: Claron Hotel, Ringvägen 98, Stockholm