Medlemmar

Medlemmar i förbundet kan vara statliga och kommunala organ, organisationer och sammanslutningar eller enskilda personer. Den gemensamma nämnaren är att man är verksam inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller har intresse för frågorna.

Idag har Sveriges miljökommuner ca 200 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder, kommunalförbund eller gemensamma nämnder för flera kommuner. Det finns 16 kommunalförbund och gemensamma nämnder som tillsammans representerar  46 kommuner. Totalt är 187 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

Medlemsregister för hemsidan januari 2024

Medlemsavgifter Sveriges miljökommuner

Medlemsavgifterna i förbundet höjdes genom beslut av årsmötet 2017 efter att ha varit oförändrade i ungefär ett decennium. Följande avgifter gäller from 2018:

Medlemskategori Medlemsavgift 2017 Medlemsavgift 2023
Kommuner, invånarantal
-9.999 800 kronor 1 000 kronor
10.000-29.999 1 500 kronor 1 800 kronor
30.000-49.999 1 800 kronor 2 200 kronor
50.000-99.999 2 300 kronor 2 800 kronor
100.000- 4 000 kronor 4 800 kronor
Övriga
Centrala och regionala sammanslutningar 900 kronor 1 100 kronor
Lokala organ och företag 500 kronor 600 kronor
Enskild medlem 100 kronor 100 kronor