2017 Mötesinformation

Här finner du all dokumentation, anmälningar, inbjudan till möten under 2017

Höstkonferens 4 – 5 oktober i Sundsvall

Teman: Miljöfrågorna i tätortsutveckling – markföroreningar och luftvårdsarbete

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.

Inbjudan med detaljprogram

Dokumentation från höstmötet 2017

Aktuellt från SKL, Ann-Sofie Eriksson

Eco-driving i braskaminen, Ulf Troeng

Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan, Johan Lantto

Sundsvall, en rejäl kommun att arbeta, bo och studera i, Kjell Bergkvist

Miljötillsynsutredningens förslag, vad innebär det för kommunen? Lena Callermo

Bidrag för marksanering för bostadsbyggande, Per Nilsson

Betydelsen av ekosystemtjänster i den bebyggda miljön, Ulrika Åkerlund

Årskonferens 3 – 4 maj i Stockholm
Årets teman är:
Kommunalt arbete för minskad klimatpåverkan och myndighetsfrågor på gång

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.
Inbjudan med detaljprogram

Årsmöteshandlingar

Kallelse till ordinarie förbundsstämma den 4 maj

Förslag till nya medlemsavgifter 2018 (punkt 9)

Verksamhetsberättelse för 2016

Bokslut

Revisionsberättelse för 2016

Protokoll från årsmöte 201705-04