Styrelse

Sveriges miljökommuners styrelse väljs på årsmötet, året efter att det har varit allmänna val. Vid behov sker fyllnadsval vid årsmötet som sammanfaller med förbundets vårkonferens. Ett arbetsutskott svarar för förbundets löpande verksamhet.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott.

Ordförande Johan Büser Riksdagen Riksdagsledamot, led Riksdagens trafikutskott
Vice Ordförande Klara Ellström Uppsala Ordf Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kassör Thomas Åkesson Kumla Verksamhetschef Miljö och Bygg
Sekreterare Susanne Wismén Jönköping Led Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bengt Hackberg Falkenberg Ordf. Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Anders Davidsson Ängelholm 1:e vice ordf Miljö- och tillståndsnämnden
Niklas Daoson Östersund Kommunalråd
Anna Hadenius Stockholm Miljödirektör
Helena Berg Karlstad Miljödirektör
Helena Norin Göteborg 2:e vice ordf Miljö- och klimatnämnden
Britt-Marie Öjstrand Årjäng Miljöchef
Kjell Bergqvist Sundsvall Ordf Miljönämnden
Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och landsting, SKL Sektionschef
Andreas Sjögren Umeå Ordf miljö- och hälsoskyddsnämnden
Simon Chrisander Malmö Ordf. Miljönämnden
 Revisorer Tomas Runnquist Örebro 2:e vice ordf Miljönämnden
Åsa Windahl Kumla Ordf Myndighetsnämnden
Revisorsersättare Ellinor Karlsson Mjölby Ordf Miljönämnden Mjölby-Boxholm
Arijeta Reci Växjö Vice ordf Miljö- och hälsoskyddsnämnden