Styrelse

Sveriges miljökommuners styrelse väljs på årsmötet, året efter att det har varit allmänna val. Vid behov sker fyllnadsval vid årsmötet som sammanfaller med förbundets vårkonferens. Ett arbetsutskott svarar för förbundets löpande verksamhet.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott.

Ordförande Jytte Guteland Stockholm Riksdagsledamot, Miljö- och Jordbruksutskottet
Vice Ordförande Anders Davidsson Ängelholm Ordf Miljö- och tillståndsnämnden
Kassör Thomas Åkesson Kumla Verksamhetschef Miljö och Bygg
Sekreterare Eleni Rezaii Liakou Lund Ordförande Miljönämnden
Klara Ellström Uppsala Ordf Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Felicia Lundmark Skellefteå Ordf Bygg- och miljönämnden
Sara Gunnarsson Karlstad 1:e Vice Ordförande Miljönämnden
Ulf Sjödin Piteå Ordf Miljö- och tillsynsnämnden
Göran Bäckstrand Jönköping Ordf Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kristina Franzén Kungälv Miljöchef
Karl Gunnar Svensson Varberg Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Anna E Andersson Ljungby Miljöchef & tf. förvaltningschef
Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och Regioner, SKR Sektionschef
Andreas Sjögren Umeå Ordf miljö- och hälsoskyddsnämnden
 Revisorer Susanne Wismén Ulricehamn Enskild medlem
Nils Alesund Stockholm Hedersmedlem
Revisorsersättare Bengt Hackberg Falkenberg Enskild medlem
Jan Erik Iverssen Sundsvall Ledamot Miljönämnden