Kontakt

Ordförande Sveriges miljökommuner

Johan Büser
Riksdagen
Telefon: 072-538 42 61
e-post: johan.buser@riksdagen.se

Sekreterare

Susanne Wismén

Jönköpings kommun

Ledamot Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Telefon 0738-50 38 07

e-post: susanne@wismen.net

Kassör

Thomas Åkesson
Verksamhetschef Miljö och Bygg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 Kumla
Telefon: 019-58 94 43 , mobil 076-119 61 15
epost: Thomas.akesson@kumla.se

Vice Ordförande

Klara Ellström

Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppsala kommun

Telefon 073-654 78 59

e-post: klara.ellstrom@pol.uppsala.se

Ledamöter

Nedan finner du samtliga i styrelsen.

Ledamöter

 

Kansli

Sveriges miljökommuner
c/o Alesund
Flystaslingan 29
163 46 SPÅNGA.
Telefon 070-786 73 11
E-post : info@sverigesmiljokommuner.se
Hemsida: www.sverigesmiljokommuner.se

Organisationsnummer 802001-5221

Plusgiro 33 13 99-6

Bankgiro 266-0413