Kontakt

Ordförande Sveriges miljökommuner

Jytte Guteland
Riksdagen, Miljö- och Jordbruksutskottet
Telefon:
e-post: jytte.guteland@riksdagen.se

 

Sekreterare

Eleni Rezaii Liakou

Telefon 073 655 34 24

e-post: eleni.rezaiilikaou@lund.se

 

Kassör

Thomas Åkesson
Verksamhetschef Miljö och Bygg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 Kumla
Telefon: 019-58 94 43 , mobil 076-119 61 15
epost: Thomas.akesson@kumla.se

Vice Ordförande

Anders Davidsson

Ordförande Miljö- och tillståndsnämnden

Ängelholms kommun

Telefon 0768-51 61 03

e-post: anders.davidsson.hoja@gmail.com

Ledamöter

Nedan finner du samtliga i styrelsen.

Ledamöter

 

Kansli

Anders Ramberg
Kanslisamordnare
Sveriges miljökommuner
C/O ANDRAM Consulting-Vildmarksliv AB
Lundbergsgatan 15
311 45 FALKENBERG
Telefon 070-638 63 41

E-post : info@sverigesmiljokommuner.se
Hemsida: www.sverigesmiljokommuner.se

Organisationsnummer 802001-5221

Plusgiro 33 13 99-6

Bankgiro 266-0413