Mötesinformation 2023

 

Presentationer från höstmötet i Lund 16-17 oktober 2023

Presentation – Biosfärområde Storkrikets miljölkommunerna 2023-10-15

Verktyg för kommuner att lyckas i vattenvårdsarbetet – Presentation Rich waters

Vattenförvaltningsdistrikt Syd – Länsstyrelsen i Kalmar

Värna åkermarken – SLU

Malmö Stad – Buller och Luftföroreningar i samhällsplaneringen

Luftföroreninganas påverkan på hälsan – Lunds tekniska högskola

Lund – Luftkvalitetsmätningar_beräkningar för 10 förskolegårdar_ 1 skolgård

Luftkvalitetsmätningar och barns hälsa

Kommunala utmaningar och möjligheter i vattenarbetet, SKR

Giftfri miljö och LundaKem Sveriges miljökommuner slutligt utskick

Öresundskraft – Färdplan för framtidssäkring av elförsörjning

Koldioxidinfångning – CCS

Höstmöte i Lund 16-17 oktober 2023

Program för höstmöte 16-17 oktober 2023, Reviderat 2023-10-16

Inbjudan höstmöte med anmälningslänk

Save the date Höstmöte Lund 2023 upp 14 juni 2023

 

Vårmöte i Stockholm 26 – 27 april 2023

Reviderat program med anmälningslänk

Inbjudan med anmälningslänk och program

Save the date

Presentationer dag 1 – 26 april

Hållbart livsmedelsystem och robust försörjningsförmåga – Livsmedelsverket

Livsmedelssäkerhet i kristid – Nyköpings kommun

Tillsynens roll i grön omställning – Naturvårdsverket

Samarbete för en giftfri miljö – Kemikalieinspektionen

Kemikaliesmart förskola, skola och fritids – Stockholms Stad

Presentationer dag 2 – 27 april

Utmaningar kring det politiska uppdraget – Sveriges Kommuner och Regioner

Biologisk mångfald i Stockholm – från ord till handling – Stockholms Stad

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]