Mötesinformation 2018

Här finner du all dokumentation, anmälningar och inbjudan till möten under 2018

Höstmöte 3 – 4 oktober 2018

Dokumentation från höstmötet i Jönköping

Inbjudan med program

Ett hållbart Gislaved med Agenda 2030 som grund

Avtalssamverkan inom myndighetsutövning, Ann-Sofie Eriksson , SKL

Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper, Fredrik Bäck, SKL

Program för hållbar utveckling och hållbarometern – miljö, Jönköpings kommun

Vägar till hållbara vattentjänster, Anders Grönvall, Regeringskansliet

Ny taxa enligt miljöbalken, Michael Öhlund, SKL

Vårt arbetssätt kring förorenade områden, Fredrik Svärd och Andreas Bengtsson, Jönköpings kommun

Samverkan i byggprocessen i Jönköping

Stadsutveckling och reningsverk i Jönköping

Sofie Hermansson, SGI

Vårmöte 3 – 4 maj 2018

Dokumentation från vårmötet i Stockholm 3 – 4 maj 2018

Protokoll från årsmötet 2018

Inbjudan med detaljprogram

Grön infrastruktur, Länsstyrelsen

Grön infrastruktur, Naturvårdsverket

Smartare miljöinformation, Anna Otmalm, Naturvårdsverket

Samordnade varutransporter, Botkyrka kommun

Dricksvatten, Livsmedelsverket

Regeringens miljöpolitik, Elin Olsson, Miljödepartementet

Nationell plan för transportsystemet, Trafikverket

Klimatklivet, Nanna Wikholm

Miljözonsbestämmelserna, Stefan Andersson, Näringsdepartementet

Information om riskerna för vattenbrist, SGU

En tuffare klimatpolitik, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreingen

Klimatarbetet i Åtvidaberg, Joakim Svensson

Östersunds klimatarbete, Florian Stamm