Mötesinformation 2012

Dokumentation från mötet den 9 – 10 oktober 2012
9 oktober

Växjös arbete med vattenfrågor?

Havsmyndighetens uppdrag och stöd till kommunerna – Björn Risinger

Framgångsrika arbetssätt för enskilda avlopp – Sara Helmersson

Vem ska betala för miljötillsynen? Kerstin Blom Bokliden och Tove Göthner

Aktuella frågor – Ann-Sofie Eriksson