Välkommen till Sveriges miljökommuner!

Sveriges miljökommuner (FAH) har passerat 100 år!

Den 24 mars 1919 samlades ett antal stadsläkare från olika delar av Sverige för att gemensamt göra något åt ohälsan och den bristande hygienen ute i landets kommuner. De startade under namnet Förbundet för Allmän Hälsovård, FAH, en ny organisation och med 335 medlemmar, övervägande delen läkare.

Numera bär förbundet namnet Sveriges miljökommuner och är idag en branschorganisation för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Vi firade vårt 100-årsjubileum på årskonferensen 8-9 maj 2019 på samma ställe som förbundet bildades, i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.

Förbundet har idag ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. De kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans närmare 50 kommuner. Totalt är därmed drygt 200 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

Läs mer om historiken på https://sverigesmiljokommuner.se/om-sveriges-miljokommuner/historik/

FAH – Kommunerna och Miljön byter namn till Sveriges miljökommuner

Pressmeddelande 2018-05-04. Läs pressmeddelandet här.

Nu kan Du passa på att boka upp datumen 14-15 maj 2024 för vårens årsmöteskonferens i Stockholm.  

Save the date – Stockholm 14-15 maj 2024, rev

Information och övriga länkar för vårens årsmöteskonferens kommer löpande att uppdateras under fliken. Mötesinformation 2024. Föreningen kommer inom kort att sända ut en ”Save the date” för den kommande konferensen. Planerandet är i full gång och programmet håller på att ta form.

Program och presentationer från tidigare möten finns under fliken Mötesinformation
Målgruppen för Sveriges miljökommuners konferenser är förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar med miljöfrågor.