Välkommen till Sveriges miljökommuner!

Sveriges miljökommuner (FAH) fyller 100 år!

Den 24 mars 1919 samlades ett antal stadsläkare från olika delar av Sverige för att gemensamt göra något åt ohälsan och den bristande hygienen ute i landets kommuner. De startade under namnet Förbundet för Allmän Hälsovård, FAH, en ny organisation och med 335 medlemmar, övervägande delen läkare.

Numera bär förbundet namnet Sveriges miljökommuner och är idag en branschorganisation för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Vi firar vårt 100-årsjubileum på årskonferensen 8-9 maj på samma ställe som förbundet bildades, i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Se konferensinformation här intill med program och anmälan.

Förbundet har idag ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 50 kommuner. Totalt är därmed 210 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

Läs mer om historiken på https://sverigesmiljokommuner.se/om-sveriges-miljokommuner/historik/

FAH – Kommunerna och Miljön byter namn till Sveriges miljökommuner

Pressmeddelande 2018-05-04. Läs pressmeddelandet här.

Boka in redan nu: Höstmöte 18-19 oktober 2022 i Umeå! En första inbjudan ”Savethedate” finns att hämta och skriva ut här. Inbjudan med program och anmälningslänk kommer inom kort

Sveriges miljökommuner har genomfört Vårmöte 2022 och årsmöte den 11-12 maj i Uppsala. Presentationer från konferensen och reviderat program finns under fliken Mötesinformation
Sveriges miljökommuner har genomfört ett kostnadsfritt webbseminarium om PFAS den 18 mars 2022. Program, presentationer och utskrift av frågor och svar från chatten under seminariet finns att ladda hem här.
Program och presentationer från tidigare möten finns under fliken Mötesinformation
Målgruppen för Sveriges miljökommuners konferenser är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.