Mötesinformation 2022

Höstmöte i Umeå 18 – 19 oktober

Inbjudan med program och anmälningslänk

Program reviderat den 10 oktober

Första inbjudan ”Savethedate”

Presentationer dag 1 den 18 oktober

Heidi Andersson, Världsmästarbesök med STARKT hållbarhetsfokus

Karin Degerfeldt, Hållbara industriprojekt i hårt exploateringstryck

Umeå – en av 7 svenska kommuner i EU:s satsning på klimatneutrala städer 2030

Minisession med UMECOM

Presentationer dag 2 den 19 oktober

Anna Marcusson, Om prövning och omprövning (SOU 2022:33) Miljöprövningsutredningens förslag
och dess betydelse för kommunerna

Michael Öhlund och Oskar Wikstrand, Aktuellt inom tillsyns- och taxeområdet

Anthonia Forsberg, Hur säkerställer man framtidens dricksvatten?

Fredrik Forsell, Satsning på elbussar i Umeå – erfarenheter

Tomas Mörtsell, Utmaningar i en liten kommun

Andreas Sjögren, Utmaningar i en stor kommun

Vårmöte i Uppsala 11-12 maj

Inbjudan med reviderat program och anmälningslänk

Program reviderat den 12 maj

Första inbjudan ”Save the date”

Presentationer dag 1 den 11 maj

Andreas Hagnell, Elektrifieringsstrategin och utmaningar för kommunerna

Annica Sohlström, Kommunernas roll för ett hållbart livsmedelssystem

Mattias Hogvall och Arvid Nordland, Myndighetssamverkan i tillsynen

Peter Grufman och Urban Olsson, Uppdrag om myndighetssamverkan i tillsynen

Studiebesök och konferensmiddag

Presentationer dag 2 den 12 maj

Ann-Sofie Eriksson, Aktuellt från SKR

Kerstin Gustafsson, Tillsynssamverkan kring miljögifter i vardagen

Ulrich Wimmer, Tillsyn av miljögifter i vardagen i Uppsala kommun

Rapport AMM Kemikaliesmart förskola och skola i Uppsala

Tabellbilaga till rapport och kemikaliesmart förskola och skola i Uppsala

Johan Eklöf, Mörkrets betydelse för den biologiska mångfalden

Emma Lillskogen och Jessica Paulsen, Cykelbud i Uppsala kommun

PFAS-Seminarium 18 mars

Inbjudan och program

Presentationer

Ulrich Wimmer Uppsala kommun

Jenny Ivarsson Kemikalieinspektionen

Markus Klar Naturvårdsverket

Frågor och svar från chatten under seminariet