Styrelse

Sveriges miljökommuners styrelse väljs på årsmötet, året efter att det har varit allmänna val. Vid behov sker fyllnadsval vid årsmötet som sammanfaller med förbundets vårkonferens. Ett arbetsutskott svarar för förbundets löpande verksamhet.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott.

Ordförande Johan Büser Riksdagen Riksdagsledamot, led Riksdagens trafikutskott
Vice Ordförande Utses inom kort
Kassör Thomas Åkesson Kumla Verksamhetschef Miljö och Bygg
Sekreterare Utses inom kort
Bengt Hackberg Falkenberg Ordf. miljö- o hälsoskyddsnämnden
Anneli Nielsen
Mönsterås
Miljöchef
Anders Davidsson Ängelholm
1 vice ordf Miljö- och tillståndsnämnd
Anna Hadenius Stockholm Miljödirektör
Helena Berg Karlstad Miljödirektör
Helena Norin Göteborg 2:e vice ordf Miljö- och klimatnämnden
Susanne Wismén Jönköping Led miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kjell Bergqvist Sundsvall Ordf Miljönämnden
Klara Ellström Uppsala Ordf Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Andreas Sjögren Umeå Ordf miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Sektionschef
Niklas Daoson Östersund Vice ordf Miljö- och samhällsnämnden
 
Revisorer och Revisorsersättare Tomas Runnquist

Åsa Windahl

Ellinor Karlsson

Örebro

 

Kumla

Mjölby

2:e vice ordf Miljönämnden

 

Ordf Myndighetsnämnden

Ordf Miljönämnden Mjölby-Boxholm

Arijeta Reci Växjö Vice ordf Miljö- och hälsoskyddsnämnden