Kontakt

Ordförande Sveriges miljökommuner

Lars Thunberg
Helsingborgs Stad
Rådhuset
251 89  HELSINGBORG
tfn: 070-628 43 10 (mobil)
e-post: lars.thunberg@helsingborg.se

Sekreterare

Anneli Nielsen
Mönsterås kommun
Box 54
383 22 Mönsterås
epost: Anneli Nielsen

Kassör

Thomas Åkesson
Verksamhetschef Miljö och Bygg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 Kumla
Telefon: 019-58 94 43, mobil 076-145 69 66
epost: Thomas.akesson@kumla.se

Vice Ordförande

Hanna Victoria Mörk
Uppsala kommun
753 75 UPPSALA
epost: hanna-victoria.morck@pol.uppsala.se

Ledamöter

Nedan finner du samtliga i styrelsen.

Ledamöter

 

Kansli

Sveriges miljökommuner
c/o Alesund
Flystaslingan 29
163 46 SPÅNGA.
Telefon 070-786 73 11
E-post : info@sverigesmiljokommuner.se
Hemsida: www.sverigesmiljokommuner.se