Kontakt

Ordförande Sveriges miljökommuner

Johan Büser
Riksdagen
Telefon: 072-538 42 61
e-post: johan.buser@riksdagen.se

Sekreterare

Utses vid konstituerande styrelsemöte inom kort

Kassör

Thomas Åkesson
Verksamhetschef Miljö och Bygg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 Kumla
Telefon: 019-58 94 43, mobil 076-145 69 66
epost: Thomas.akesson@kumla.se

Vice Ordförande

Utses vid konstituerande styrelsemöte inom kort

Ledamöter

Nedan finner du samtliga i styrelsen.

Ledamöter

 

Kansli

Sveriges miljökommuner
c/o Alesund
Flystaslingan 29
163 46 SPÅNGA.
Telefon 070-786 73 11
E-post : info@sverigesmiljokommuner.se
Hemsida: www.sverigesmiljokommuner.se