Välkommen till Sveriges miljökommuner!

Sveriges miljökommuner (FAH) fyller 100 år!

Den 24 mars 1919 samlades ett antal stadsläkare från olika delar av Sverige för att gemensamt göra något åt ohälsan och den bristande hygienen ute i landets kommuner. De startade under namnet Förbundet för Allmän Hälsovård, FAH, en ny organisation och med 335 medlemmar, övervägande delen läkare.

Numera bär förbundet namnet Sveriges miljökommuner och är idag en branschorganisation för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Vi firar vårt 100-årsjubileum på årskonferensen 8-9 maj på samma ställe som förbundet bildades, i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Se konferensinformation här intill med program och anmälan.

Förbundet har idag ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 50 kommuner. Totalt är därmed 210 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

Läs mer om historiken på http://sverigesmiljokommuner.se/om-sveriges-miljokommuner/historik/

FAH – Kommunerna och Miljön byter namn till Sveriges miljökommuner

Pressmeddelande 2018-05-04. Läs pressmeddelandet här.

Årsmötet har genomförts 14 oktober 2020

Årsmöte 2020 som skulle ägt rum den 23 april i samband med det inställda vårmötet  har i stället genomförts digitalt den 14 oktober. I samband med årsmötet har också två föredrag om kommunernas roll i klimatomställningen presenterats. Årsmöteshandlingar med program för det digitala mötet finns här. Protokoll från årsmötet finns här. Presentation från Fossilfritt Sverige finns här

Problem med betalning av fakturor avseende årsavgifter för 2020

På grund av ett fel hos Nordea har vissa medlemmar problem med betalning till vårt plusgiro av fakturor avseende årsavgifter för 2020. Om detta problem uppstår, ombedes ni i stället använda vårt bankgiro med nummer 266-0413. Organisationsnummer, bankgiro- och plusgironummer finns under fliken kontakt högst upp på sidan.

Vårmöte 2021 kommer att genomföras i Stockholm 5 – 6 maj 2021. Tema och program kommer under våren. Boka in datumet redan nu.

Program och presentationer från tidigare möten finns under fliken Mötesinformation
Målgruppen för Sveriges miljökommuners konferenser är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.