Välkommen till Sveriges miljökommuner!

Sveriges miljökommuner (FAH) fyller 100 år!

Den 24 mars 1919 samlades ett antal stadsläkare från olika delar av Sverige för att gemensamt göra något åt ohälsan och den bristande hygienen ute i landets kommuner. De startade under namnet Förbundet för Allmän Hälsovård, FAH, en ny organisation och med 335 medlemmar, övervägande delen läkare.

Numera bär förbundet namnet Sveriges miljökommuner och är idag en branschorganisation för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Vi firar vårt 100-årsjubileum på årskonferensen 8-9 maj på samma ställe som förbundet bildades, i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Se konferensinformation här intill med program och anmälan.

Förbundet har idag ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 50 kommuner. Totalt är därmed 210 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

Läs mer om historiken på http://sverigesmiljokommuner.se/om-sveriges-miljokommuner/historik/

FAH – Kommunerna och Miljön byter namn till Sveriges miljökommuner

Pressmeddelande 2018-05-04. Läs pressmeddelandet här.

Presentationerna från höstmötet i Östersund finns nu på hemsidan

Sveriges miljökommuner genomförde höstmöte i Östersund 15-16 oktober 2019 under teman ”Hur kan kommunerna jobba praktiskt med klimatanpassning?” och ”Kommunernas arbete med tobakskontroll och inomhusmiljö”

Program och presentationer finns under fliken Mötesinformation 2019

Boka redan nu in vårmötet 2020 som kommer att genomföras i Stockholm onsdag – torsdag 22 – 23 april 2020. Inbjudan med program och anmälningslänk kommer under våren. 

Målgruppen för Sveriges miljökommuners konferenser är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.