Välkommen till Sveriges miljökommuner!

FAH – Kommunerna och Miljön har bytt namn till Sveriges miljökommuner

Målet för Sveriges miljökommuner är att främja samarbete för att nå en god miljö.

Sveriges miljökommuner är ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet har ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 50 kommuner. Totalt är därmed 210 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

 

FAH – Kommunerna och Miljön byter namn till Sveriges miljökommuner

Pressmeddelande 2018-05-04. Läs pressmeddelandet här.

Boka redan nu in Sveriges miljökommuners 100-årsjubileum och vårmöte 2019 som hålls i Stockholm den 8 – 9 maj.

Sveriges miljökommuners konferenser 2018

Höstmötet hölls i Jönköping 3 – 4 oktober 2018

Tema förorenade områden, omvandlingsområden och förtätning samt vad som är på
gång inom området.

Vårmötet hölls i Stockholm 3 – 4 maj 2018.

Tema: Hållbar infrastruktur – kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan, grön infrastruktur och luftkvalitetsarbete samt aktuellt som är på gång inom kommunernas tillsynsuppdrag.

Dokumentation från höstmötet och vårmötet finner du under Mötesinformation 2018.

Målgruppen för Sveriges miljökommuners konferenser är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.