Välkommen till Sveriges miljökommuner!

FAH – Kommunerna och Miljön har bytt namn till Sveriges miljökommuner

Målet för Sveriges miljökommuner är att främja samarbete för att nå en god miljö.

Sveriges miljökommuner är ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet har ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 50 kommuner. Totalt är därmed 210 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

 

FAH – Kommunerna och Miljön byter namn till Sveriges miljökommuner

Pressmeddelande 2018-05-04. Läs pressmeddelandet här.

Boka in Sveriges miljökommuners 100-årsjubileum och vårmöte 2019 som hålls i Stockholm den 8 – 9 maj. 

Konferensen kommer bland annat att handla om utmaningarna för kommunernas miljö-  och hållbarhetsarbete 2019 och vad som är på gång. Dessutom får vi en tillbakablick på utvecklingen med Gunnar Wetterberg.

Inbjudan med program och anmälningslänk finner du under fliken Mötesinformation 2019

I samband med vårmötet håller Sveriges miljökommuner årsmöte. Årsmöteshandlingar finner du under fliken Årsmöten

Målgruppen för Sveriges miljökommuners konferenser är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor.